Худалдан авагч

Иргэн, байгууллага

GoldenPen.mn онлайн дэлгүүр нь бүртгэлтэй, бүртгэлгүй хэрэглэгчдээс гадна, байгууллага худалдан авагч худалдан авалт хийх боломжийг олгоно.

Бүртгэлгүй хэрэглэгч: Заавал дэлгүүрийн харилцагчаар бүртгүүлэлгүйгээр худалдан авалт хийх бололцоог дэлгүүрийн зүгээс олгож байгаа юм.

Бүртгэлтэй харилцагч: Бусад онлайн дэлгүүрийн нэгэн адил дэлгүүрийн байнгын харилцагчаар бүртгүүлэн худалдан авалтанд хамрагдана. Ингэснээр цаашид дэлгүүрийн зүгээс үзүүлэх хямдрал, урамшуулал болон бусад нэмэлт боломжуудад хамрагдах эрх нь үүснэ.

Байгууллагын харилцагч: Байгууллагын харилцагчийг гэрээт болон гэрээт бус байгууллага гэж - ангилна. Гэрээт байгууллагын харилцагчид байнгын үнийн хямдралтай бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломж бүрдэнэ.

Last updated