Захиалгууд
Захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүх
  1.
  Миний булан хэсгийн Захиалгууд сонголтыг хийснээр өөрийн захиалсан бараануудын жагсаалт болон захиалгын түүхийг харна.
Зураг: Захиалгуудаа харах АЛХАМ-1
Зураг: Захиалгуудаа харах АЛХАМ-2
  Захиалгыг дэлгэрүүлэн харах: Тухай нэг захиалгыг дэлгэрүүлж үзэхээр бол захиалгын жагсаалтын ID баганад байрлах захиалгын дугаар дээр дарж орно.
  Нэхэмжлэх хэвлэх: Захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүдбагана дахь
  зурган дээр дарж захиалгынхаа нэхэмжлэхийг хэвлэн авна.
  Дахин захиалга үүсгэх: Захиалгын жагсаалтаас сонгон дахин захиалга үүсгэх бол захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүдбагана дахь
  товчин дээр дарна.
  Барааг хайх: Тухайн захиалга доторх бараануудыг дэлгүүрээс хайж олох бол захиалгын жагсаалтын Үйлдлүүд багана дахь
  товчин дээр дараарай.
Last modified 5mo ago
Copy link