Хямдралтай
Дэлгүүрийн хямдарсан бараанууд
Хямдралтай барааны жагсаалттай танилцах 2 сонголт бий. Үүнд:
    Хямдралтай бараа - Нүүр хуудаснаас
    Хямдралтай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс
1. Хямдралтай бараа - Нүүр хуудсан дахь
2. Хямдралтай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс: АЛХАМ-1
2. Хямдралтай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс: АЛХАМ-2
Last modified 5mo ago
Copy link