Нүүр хуудас

Дэлгүүрийн үндсэн нүүр
Зураг: Дэлгүүрийн үндсэн нүүр
Дэлгүүрийн нүүр хуудас нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
  • Дээд хэсэг: Харилцагчийн булан болон дэлгүүрийн талаарх бусад нэмэлт мэдээллийн холбоосыг агуулсан хэсэг
  • Толгойн хэсэг: Дэлгүүрээс бараа хайх, сагсны мэдээлэл
  • Цэс: Барааны ангилалууд болон бүлэглэсэн цэснүүд
  • Шинэ бараа: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хамгийн сүүлд ирсэн шинэ бараануудын жагсаалт
  • Эрэлттэй: Дэлгүүрт худалдаалагдаж хамгийн их эрэлттэй, борлуулалттай бараануудын жагсаалт
  • Хямдралтай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хямдралтай бараануудын жагсаалт
  • Төгсгөл хэсэг: Дэлгүүрттэй холбогдох, мэдээ мэдээлэл хүлээн авах, худалдан авагчдад зориулсан булангууд