Нүүр хуудас
Дэлгүүрийн үндсэн нүүр
Зураг: Дэлгүүрийн үндсэн нүүр
Дэлгүүрийн нүүр хуудас нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
  Дээд хэсэг: Харилцагчийн булан болон дэлгүүрийн талаарх бусад нэмэлт мэдээллийн холбоосыг агуулсан хэсэг
  Толгойн хэсэг: Дэлгүүрээс бараа хайх, сагсны мэдээлэл
  Цэс: Барааны ангилалууд болон бүлэглэсэн цэснүүд
  Шинэ бараа: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хамгийн сүүлд ирсэн шинэ бараануудын жагсаалт
  Эрэлттэй: Дэлгүүрт худалдаалагдаж хамгийн их эрэлттэй, борлуулалттай бараануудын жагсаалт
  Хямдралтай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хямдралтай бараануудын жагсаалт
  Төгсгөл хэсэг: Дэлгүүрттэй холбогдох, мэдээ мэдээлэл хүлээн авах, худалдан авагчдад зориулсан булангууд
Last modified 5mo ago
Copy link