Нүүр хуудас

Дэлгүүрийн үндсэн нүүр

Дэлгүүрийн нүүр хуудас нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.

  • Дээд хэсэг: Харилцагчийн булан болон дэлгүүрийн талаарх бусад нэмэлт мэдээллийн холбоосыг агуулсан хэсэг

  • Толгойн хэсэг: Дэлгүүрээс бараа хайх, сагсны мэдээлэл

  • Цэс: Барааны ангилалууд болон бүлэглэсэн цэснүүд

  • Шинэ бараа: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хамгийн сүүлд ирсэн шинэ бараануудын жагсаалт

  • Эрэлттэй: Дэлгүүрт худалдаалагдаж хамгийн их эрэлттэй, борлуулалттай бараануудын жагсаалт

  • Хямдралтай: Дэлгүүрт худалдаалагдаж буй хямдралтай бараануудын жагсаалт

  • Төгсгөл хэсэг: Дэлгүүрттэй холбогдох, мэдээ мэдээлэл хүлээн авах, худалдан авагчдад зориулсан булангууд

Last updated