Эрэлттэй, шилдэг борлуулалттай
Дэлгүүрийн хамгийн их эрэлттэй болон борлуулалттай бараанууд
Эрэлттэй болон шилдэг борлуулалттай барааны жагсаалттай танилцах 2 сонголт бий. Үүнд:
    Эрэлттэй бараа - Нүүр хуудаснаас
    Шилдэг борлуулалттай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс
1. Эрэлттэй бараа - Нүүр хуудсан дахь
2. Шилдэг борлуулалттай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс: АЛХАМ-1
2. Шилдэг борлуулалттай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс: АЛХАМ-2
Last modified 5mo ago
Copy link