Comment on page

Эрэлттэй, шилдэг борлуулалттай

Дэлгүүрийн хамгийн их эрэлттэй болон борлуулалттай бараанууд
Эрэлттэй болон шилдэг борлуулалттай барааны жагсаалттай танилцах 2 сонголт бий. Үүнд:
  • Эрэлттэй бараа - Нүүр хуудаснаас
  • Шилдэг борлуулалттай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс
1. Эрэлттэй бараа - Нүүр хуудсан дахь
2. Шилдэг борлуулалттай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс: АЛХАМ-1
2. Шилдэг борлуулалттай бараа - Үндсэн цэсний сонголтын хэсгээс: АЛХАМ-2