Нэхэмжлэх

Барааны нэхэмжлэх үүсгэх

  • Харилцагчийн булан хэсгээс Захиалгууд сонголтыг хийнэ.

  • Захиалгуудын жагсаалтаас нэхэмжлэх үүсгэх захиалгаа сонгоно.

Нэхэмжлэх хэвлэе товч дээр дарж нэхэмжлэхээ хэвлэн авна.

Нэхэмжлэх хэвлэе (PDF) товч дээр дарж нэхэмжлэхээ .pdf файлаар татан авч болно.

Last updated