Үйлчилгээний нөхцөл

Худалдан авалт хийх хэлцэл

Дэлгэцийн доод хэсэгт байрлах Худалдан авагч хэсгээс Үйлчилгээний нөхцөл сонголтыг хийж Худалдан авалт хийх хэлцлийн талаарх мэдээлэлтэй танилцаарай.

Харилцагч онлайн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхээр захиалга өгөхийн өмнө Үйлчилгээний нөхцөл -тэй урьдчилан танилцсан байвал зохино.

Хэрэв үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж амжаагүй байвал захиалга -н үйлдлийг гүйцэтгэхийн өмнө үйлчилгээний нөхцөл -ийг сонгож заавал уншиж танилцсан байхыг анхааруулна.

Худалдан авалтын захиалга хийж баталгаажуулахын өмнө үйлчилгээний нөхцөл -г сонгосноор үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч хэлцэл хийгдсэн тооцно.

Last updated