Comment on page

Харилцагчийн булан

Харилцагчийн хувийн мэдээллийн хэсэг
Зураг: Харилцагчийн булан
Бүртгэлтэй харилцагч дэлгүүрт эрхээрээ нэвтэрсэн тохиолдолд Миний булан хэсэг дээрх зурагт заасан байдлаар харагдана. Өөрөөр хэлбэл хэн гэдэг харилцагч системд нэвтэрсэн болох нь харагдана.
Харилцагчийн булангийн агуулга:
  • Дэлгэрэнгүй: Өөрийн бүртгэлийн мэдээллийг дэлгэрүүлэн харах, шинэчлэх боломжийг олгоно.
  • Захиалгууд: Өмнөх захиалгуудын түүх буюу захиалгын жагсаалттай танилцах бололцоог олгоно.
  • Харьцуулалт: Худалдан авалт хийхэд түгээмэл ашиглагддаг функц. Уг функцийг ашиглан харьцуулахаар сонгосон бараануудыг нэг дор ижил төстэй болон ялгаатай байдлаар харж худалдан авалтын оновчтой, зөв сонголт хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
  • Авдагаа л авъя: Худалдан авалтын үйлдлийг хялбарчлах зорилготой үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл өмнөх худалдан авалтын захиалгын мэдээллээ ашиглан хялбараар захиалга үүсгэх боломжийг олгоно. Ялангуяа байгууллагын харилцагчийн худалдан авалт илүү тохирдог.
  • Гоё бараа: Дэлгүүрээр зочлох хугацаандаа өөрт таалагдсан /like буюу гоё/ сонголт хийсэн барааны жагсаалтуудыг харах бололцоог олгоно.
  • Мессэжүүд: GoldenPen.mn онлайн дэлгүүрээс танд хандан ирүүлсэн мессэжүүдийн жагсаалтыг энэ хэсгээс орж харна.
  • Буцаах хүсэлт: Худалдан авалт хийсэн дараа захиалгаа буцаасан бол буцаасан захиалгын түүх буюу жагсаалт энэ хэсэгт харагдана.
  • Хүслийн жагсаалт: Дэлгүүрээр зочлох хугацаандаа үзэж сонирхсон бараагаа хүслийн жагсаалт буюу wish list-нд хийсэн бол тэрхүү бараануудын жагсаалтыг энэ хэсгээс орж харна.
  • Захиалгуудаа харъя: Тухайн аль нэг захиалгынхаа дугаарыг мэдэж байвал тэрхүү захиалгын дугаар /ID/-аа оруулан захиалгынхаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах бололцоог олгоно.
  • Гаръя: Хэрэв та дэлгүүрээр зочлож дууслаа гэж үзвэл Гаръя товчийг заавал дарж хэвшээрэй.